Internetový obchod společnosti Juventas dostupný na adrese www.juventas-shop.cz provozuje společnost JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava

1. Internetový obchod prodává zboží prostřednictvím internetu.

2. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetu. Pro zadání objednávky je třeba vyplnit objednávkový formulář.  Po zadání objednávky Kupujícímu bude zaslána e-mailová zpráva, že objednávka byla přijata obchodem.

2a. Za účelem odeslání objednávky můžete se také obrátit na naši kancelář e-mailem, telefonicky nebo faxem.

3. Realizace odeslané objednávky přes internet nastane, kdy do obchodu dorazí e-mail od kupujícího potvrzující odeslanou objednávku.

4. Dodací lhůta je 14 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky.

5. Objednávka bude přijata k realizaci před předchozím domluvením platební metody a určení nákladů a způsobu dodání výrobku k zákazníkovi.

6. Termín doručení objednávky = čas realizace + odhadovaná doba dodání.

7. V případě nedostupnosti zboží, na něž se vztahuje objednávka, Kupující je okamžitě informován. Kupující rozhodne, zda objednávka má být provedena zcela nebo částečně zrušena.

8. Pro akční prodej a vyprodej je určen předem stanoveny počet výrobků.  Přijaté objednávky jsou realizovány v pořadí zasílání potvrzeni jejich realizace do vyčerpání zásob určených pro tuto formu prodeje.

9. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vyhrazujeme si právo na změnu cen nabízeného zboží, zavádění nových produktů do nabídky internetového obchodu, zavadění a rušení akcí na našich webových stránkách nebo provádění v nich změn.

10. Za objednané zboží kupující zaplatí výběrem jednoho z těchto způsobů platby:

- bankovním převodem na účet obchodu.

11. Objednané zboží je odesíláno na území České republiky prostřednictvím kurýrní služby.

12. Po schválení kupujícím odeslané objednávky přichází do uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce.  Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy se řídí zákonem ze dne 23. dubna 1964 Občansky zákoník (Sb. z roku 1964, č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů) a zákona ze dne 2 března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sb.  z roku 2000, č. 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů).

13. Příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy je soud příslušný pro žalovaného nebo soud příslušný pro místo plnění smlouvy.

14. Upozorňujeme, že osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři v internetovém obchodě Juventas jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997. Ochrana osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č 101, položka. 926, ve znění pozdějších předpisů). 
a) Zákazník uzavírající smlouvu vyjadřuje souhlas s uchováváním  a zpracováváním společností Juventas osobních údajů obsažených ve smlouvě pouze pro realizaci svých zakázek v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. č. 133 položka 883. 
b) Shromážděné osobní údaje v žádném případě nebudou sdíleny s třetími stranami. 
c) Každý klient našeho obchodu má právo nahlédnout, upravit nebo vymazat své osobní údaje z naší databáze.
d) Osobní údaje zákazníků poskytnuty při registraci mohou být zpracovány pro marketingové účely ve smyslu čl. 7 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů, pokud zákazník poskytne  souhlas v samostatném prohlášení, které je připojeno jako příloha č. 1 k tomuto řádu.
e) Kontaktní údaje klientů mohou být použity pro zasílání obchodních informací v elektronické podobě, pokud zákazník  poskytne souhlas v samostatném prohlášení přiloženým  jako příloha 2 k tomuto řádu.

15. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v průběhu  14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoliv jiných nákladů než je stanoveno zákonem. Výjimku tvoří výrobky  tvořené od nuly na objednávku zákazníka.

16. Spotřebitel může odstoupit od  prodejní smlouvy předáním prodejci prohlášení o odstoupení od smlouvy. Takové prohlášení může být podáno zejména s využitím vzorového formuláře  odstoupení od smlouvy, který je připojen k tomuto řádu jako příloha 3  (v souladu s vzorovým formulářem uvedeném v čl. 30 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů). Toto ustanovení neomezuje pravomoci spotřebitele doručit  jiné jednoznačné prohlášení, ve kterém informuje o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

17. V případě odeslaní prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty, prohlášení by mělo být zasláno na adresu: info@juventas-shop.cz. V případě odeslání prohlášení spotřebitele o  odstoupení od smlouvy písemně, prohlášení by mělo být zasláno na adresu: JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava. Pro dodržení 14 - denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

18. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, smlouva je považována za neplatnou. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem, vrátit spotřebiteli všechny nim provedené platby, včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou částku způsobem použitým spotřebitelem, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jinou platební metodou, v důsledku které  pro něj nevznikají žádné náklady.

19. V případě, že prodávající nenavrhuje, že  sám převezme zboží od spotřebitele, prodávající může zadržet vracení částky získané od spotřebitele do okamžiku obdržení  zboží anebo dodání spotřebitelem potvrzeni o odeslání zboží - podle toho, která událost nastane dříve.

20. Pokud se spotřebitel rozhodne pro způsob doručení jiný než nejlevnější  způsob nabízeny prodávajícím, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které mohou v této souvislosti vzniknout.

21. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží nebo je předat prodávajícím pověřené osobě  k převzetí okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení 14 - denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat zboží  před jejím uplynutím. Zabalte a zabezpečte vrácené zboží, aby nedošlo do jeho poškození při přepravě.

2. Vrácené zboží by mělo být zasláno na tuto adresu: JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava

23. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, ledaže prodávající souhlasil s jejich uhrazením.

24. Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku jeho použití takovým způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro určení vlastnosti a funkčnosti zboží. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat kompenzaci od spotřebitele, a to v rozsahu povoleném ustanoveními platného práva.

25. Právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí, v případě:

a. dodávky zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné pro návrat z důvodu ochrany zdraví  nebo hygienických důvodů, a kterého obal byl otevřeny po dodaní;
b poskytnutí zboží, které po dodaní  je z  důvodů svých specifických vlastnosti neoddělitelně spojeno s jinými předměty.
c. součástí dodávky je zboží vyráběné na objednávku zákazníka.

26. Vracení zboží zákazníkem na dobírku do sídla prodejce  nebude akceptováno.

27. Reklamace zboží značky Juventas  Pokud po převzetí zboží zákazník nalezne výrobní vady, měl by informovat společnost Juventas Bogusław Ziółkowski o vzniklé situaci a vrátit výrobek na adresu  JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava, po kontaktu s firmou a stanovení způsobu zaslaní reklamovaného zboží.  Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží nese prodávající. Do zasílaného zboží je třeba připojit popis důvodu reklamace.  Poškozené zboží bude nahrazeno novým, plnohodnotným, a pokud to není možné (například z důvodu vyčerpání zásob), obchod  vrátí zákazníkovi částku odpovídající ceně zboží nebo nabídne náhradní výrobek z dalších produktů dostupných v obchodě.
 
28. Reklamace zboží jiných značek než Juventas Pokud převzetí zboží zákazník zjistí nedostatky výrobků, měl by kontaktovat  telefonicky nebo e-mailem společnost  JUVENTAS CZECH s.r.o. Rybářská 1222Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava a  dohodnout se na dalším  reklamačním postupu.  Pro výrobky jiné než Juventas platí podmínky výrobce specifického výrobků.  Podmínky jsou k dispozici na vyžádání ve společností  JUVENTAS CZECH s.r.o. 


Porovnat produkty
Pokračovat v nákupu Porovnat

has been added to your wishlist.

Pokračovat v nákupu My wishlists
Pošlete nám zprávu